Utveckling av AI-verktyg för förbättrad analys av vävnadssektionsbilder av cancer i tvärvetenskapliga miljöer

Anders IsakssonNamn: Anders Isaksson

Projekttitel: Utveckling av AI-verktyg för förbättrad analys av vävnadssektionsbilder av cancer i tvärvetenskapliga miljöer

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningsområde: Molekylär onkologi

Projektsammanfattning

I ett pilotprojekt finansierat av Cancerfonden diskuterade vi frågan om varför vissa endometriecancersvulster verkar kringgå immunsystemets antitumorala aktiviteter. Vi testar ett antal specifika hypoteser genom att leta efter samband mellan de molekylära/rumsliga mönstren i vävnadssektionerna och resultatet för patienthälsan. För att nå detta mål skapar och applicerar vi djupinlärningsalgoritmer för att identifiera olika rumsliga cellmönster i vävnadssektioner färgade med hematoxylin-eosin. Till exempel identifierar vi mönstret för tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL).

Med hjälp av unika tillgängliga dataset samt resultatet från vår automatiserade bildanalys och TIL-identifiering, ser vi mönster som kan tillämpas på prognosen. Vi söker också efter nya molekylära mekanismer som ligger bakom dessa mönster. Sammanfattningsvis syftar detta program till att förbättra förutsägelserna med säkrare och mer informativa prognoser för patienter och kliniker.

Vad ser du fram emot mest under ditt sabbatsår?

Jag ser fram emot att diskutera de vanliga utmaningar vi står inför i utvecklingen och användningen av AI-metoder på nya tillämpningar.

 Tumörceller i vävnadssektioner från två patienter färgade med hematoxylin-eosin analyseras automatiskt.
Tumörceller i vävnadssektioner från två patienter färgade med hematoxylin-eosin analyseras automatiskt.

Senast uppdaterad: 2021-02-04