Metoder för analys av fenomen som sprids i nätverk, med fokus på politiska idéer som sprids online med hjälp av visuellt innehåll

Matteo Magnani

Namn: Matteo Magnani

Projekttitel: Metoder för analys av fenomen som sprids i nätverk, med fokus på politiska idéer som sprids online med hjälp av visuellt innehåll

Institution: Institutionen för informationsteknologi

Forskningsområde: Computational social science (beräkningsbaserad samhällsvetenskap), datavetenskap, nätverksanalys

Projektsammanfattning

Att använda bilder är ett kraftfullt sätt att dela information. Sannolikheten för att informationen sprids ökar när man använder bilder och det gör även användarens engagemang. Bilder är särskilt effektiva när man vill sprida politiska budskap (till exempel budskap för eller mot åtgärder som motverkar klimatförändringarna), vilket bidrar till att definiera den offentliga dagordningen. De metoder som används idag för att studera politisk kommunikation genom visuellt innehåll förlitar sig på att domänexperter manuellt granskar utvalda bilder, ofta i tryckta nyhetsmedier. Men denna metod kan inte användas för vår komplexa samtida kommunikationsekologi som består av flera sammankopplade sociala och traditionella medier. I det här projektet kommer vi att besvara följande forskningsfrågor: Hur kan vi använda AI-metoder som härrör från nätverksanalys för att utvidga vår förmåga att djupgående kartlägga och tolka visuella berättelser på nätet, i stor skala och över flera sociala nätverk? Vilka visuella berättelser om klimatförändringar finns och hur kan de karaktäriseras med hänsyn till synlighet, engagemang, polarisering och tidsmässig utveckling?

Vad ser du fram emot mest under ditt sabbatsår?

Att ha tid att etablera det här projektet som har utvecklats i samarbete med Alexandra Segerberg (också en AI4Research-forskare), identifiera nya områden där mina forskningsresultat kan tillämpas, identifiera nya problem som ska lösas och även etablera ett bredare initiativ mellan institutionerna kring användningen av AI-metoder inom samhällsvetenskapen.

Senast uppdaterad: 2021-02-04