Om AI4Research

AI4Research är ett femårigt projekt som har i uppdrag att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom AI (artificiell intelligens) och maskininlärning. Projektet erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod på minst halvtid under maximalt ett år.

AI4Research är till för hela universitetet och forskare från samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet ska finnas inom miljön under hela projekttiden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin