Avhandlingar och publikationer

Här listas de 100 senaste publikationerna vid Uppsala universitet – vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar och studentuppsatser. Om du inte hittar det du letar efter här, gör en sökning i universitetets publikationsdatabas Diva. Se även kommande disputationer.

Senast uppdaterad: 2022-04-26