De demokratiska processerna vid universiteten

Universiteten har i ökande grad kommit att styras av politiska och ekonomiska intressen som varken sätter vetenskap eller det demokratiska samhället i första rummet. Det finns en utmaning i att stärka och utveckla universitetens autonomi, och värna såväl forskningens som utbildningens frihet, och utveckla de demokratiska processerna på universiteten som idag synes kraftigt ifrågasatta. Inom detta temaområde söks forskning som problematiserar och analyserar de demokratiska processerna inom universiteten i förhållande till ledning och styrning av universiteten och dess verksamhet.

Till temat hör även frågor om hur universiteten svarar på utmaningar som påkallas av demokratiseringssträvanden och krav på demokratisk representation, såsom breddad rekrytering och möjlighet att beakta mångfalden av språk och minoriteter i universitets-gemenskapen, samt implikationer av sådant som den pågående digitaliseringen och medialiseringen av samhället för de demokratiska processerna vid universiteten.

Porträtt Patricia Mindus

Patricia Mindus, projektledare för tema 1

Film

Projektledare Patricia Mindus berättar om sin roll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin