Universiteten och den globala demokratiseringen av nationer

Det tredje temat tar ett historiskt och globalt grepp på de två första fokusområdena med särskilt beaktande av övergångar till och främjande av hållbar demokrati. Globalt sett är det ofta vid universiteten som viktiga genombrott i den demokratiska utvecklingen inletts.

Framgångsrika demokratiseringsprocesser synes förutsätta oberoende universitet. Frågor inom det här temat handlar om allt från en ökad betydelse av forskning om förutsättningar för samhällsomvandling, till betydelsen av studentprotester för att uppmärksamma brister i samhällsorganiseringen.

För en systematisk förståelse av de här processerna fokuserar det här temat på att fördjupa analysen av den högre utbildningens organisation på såväl nationell som internationell nivå, samt universitetens relation till andra samhällsaktörer inklusive journalister och intellektuella.

Porträtt Christina Kullberg

Christina Kullberg, projektledare för tema 3.

Film

Projektledare Christina Kullberg berättar om sin roll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin