En israelisk patriots perspektiv på palestiniers öde

  • Datum: 21 mars 2024, kl. 19.00–20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Typ: Seminarium
  • Föreläsare: Gideon Levy, Kholod Saghir, Mikael Olsson Al Safandi
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och Högre utbildning i samarbete med Uppsala Internationella Litteraturfestival

Demokrati och högre utbildning fortsätter för andra året sitt samarbete med Uppsala Internationella litteraturfestival. I år ligger fokus på att lyfta fram de dominerades röster. Festivalen bjuder på samtal och uppläsningar av författare från konfliktområden där det fria ordet är under hot kring och uppmärksammar särskilt den arabiskspråkiga romanen – skriven på ett världsspråk men som sällan ses i våra bokhyllor i Sverige.

Foton på medverkande

Demokrati och högre utbildning samarrangerar en dialog med den prisbelönte israeliske journalisten Gideon Levy, kolumnist och redaktionsmedlem på tidningen Haaretz. Under sina år som journalist har han arbetat med att synliggöra palestiniernas erfarenheter för israelerna. 2010 kom hans bok The Punishment of Gaza: Reports from a Catastrophe ut med Verso Publishing House. 2015 tilldelades Levy Palmepriset för sin journalistik tillsammans med den palestinske kyrkoherden Mitri Raheb ”för deras modiga och oförtröttliga kamp mot våld och ockupation och för ett framtida Mellanöstern präglat av fredlig samlevnad och lika medborgerliga rättigheter för alla.”
Idag är han en av de viktigaste kritikerna av Israels krigföring i Gaza och han fortsätter oförtrutet arbetet med att avtäcka palestiniernas lidande.

Samtalet leds av festivalens Kholod Saghir och Mikael Olsson Al Safandi.

Anmälan till samtalet

Programmet för Uppsala Internationella Litteraturfestivalen 20 - 23 mars 2024


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin