Forskning vid EB-CRIME

I sex delprojekt undersöks bevisformer som dagligen medför utmaningar för rättsliga beslutsfattare runtomkring i världen; muntliga utsagor, digitala bevis, molekulär diagnostik, rättsmedicin, forensisk antropologi och åldersbedömningar. Samtliga delprojekt bygger på forskning med kombinerade multidisciplinära metoder (till exempel humaniora, teknik och medicin) där felkällor undersöks och analyseras i tre nivåer:

  1. Felkällor i metoder och tekniker som används för att ta fram bevis, t.ex. utvärderingar av muntliga utsagor från misstänkta och vittnen, mjukvara för att ta fram digital bevis eller metoder för att analysera bland-DNA.
  2. Mänskliga felkällor i användningen av dessa metoder och tekniker under utredningsfasen, t.ex. subjektivitet, individuella skillnader och gruppdynamik bland poliser, rättsläkare och forensiker.
  3. Mänskliga felkällor i tolkningen av bevisen under domstolsfasen, t.ex. åklagares förståelse för möjliga felkällor och domares förmåga att kritiskt granska vetenskapligt komplexa bevisresultat.

Projekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin