Kontakt EB-CRIME EB-CRIME

Har du frågor om EB-CRIME? Kontakta Moa Lidén, projektledare.

Bidra till EB-CRIMEs forskning

Är du intresserad av att bidra till vår forskning? Vänligen kontakta Moa Lidén. I ditt mejl:

a) specificera vilket eller vilka av EB-CRIMEs delprojekt som du är intresserad av att bidra till. Samtliga delprojekt finns beskriva under "vår forskning" på denna hemsida.

b) ange på vilket sätt du vill bidra och huruvida du har egen finansiering (ifall du är intresserad av att forska).

c) bifoga ditt CV där det framgår vilken utbildning du har samt andra meriter som gör det möjligt för dig att bidra till EB-CRIMEs forskning.

Moa Lidén

Porträtt Moa Lidén.

Forskare i allmän rättslära

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin