USER – Uppsala Smart Energy Research group

USER - Uppsala Smart Energy Research groupEtt smart elnät blir aldrig smartare än dess användare!

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten.

I ljuset av insikten att ett smart nät aldrig blir smartare än dess användare är USER:s övergripande syfte att öka den allmänna kunskapen om elkonsumenters och prosumenters roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskningen fokuserar främst på användarbeteende och sociotekniska perspektiv på efterfrågeflexibilitet, men även decentraliserad produktion, lagring och elbilar samt därmed relaterade produkter och tjänster.

Forskargruppens finansiella grundplåt utgörs av medel från programmet STandUP for Energy, som är ett led i regeringens satsning på det strategiska forskningsområdet energi. Övriga finansiärer presenteras i anslutning till beskrivningarna av de enskilda forskningsprojekten.

Forskningsledare: 
Cajsa Bartusch

Filmer

Cajsa Bartusch berättar om hur elkonsumenter kan vara en del av lösningen på kapacitetsbristen i elnäten i Ellevios film ”Värtan – ett ställverks historia – del 4”.

UppTalk Weekly 8 mars: Vi möter Cajsa Bartusch i ett samtal om elanvändarnas roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

Senast uppdaterad: 2022-03-18