USER – Uppsala Smart Energy Research group

USER - Uppsala Smart Energy Research groupEtt smart elnät blir aldrig smartare än dess användare!

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten.

I ljuset av insikten att ett smart nät aldrig blir smartare än dess användare är USER:s övergripande syfte att öka den allmänna kunskapen om elkonsumenters och prosumenters roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskningen fokuserar främst på användarbeteende och sociotekniska perspektiv på efterfrågeflexibilitet, men även decentraliserad produktion, lagring och elbilar samt därmed relaterade produkter och tjänster.

Forskningsledare: 
Cajsa Bartusch

Aktuellt

Pappa och son tittar in i en ugn.Digitalt Almedalsseminarium:
Kunden som nyckelspelare på framtidens energimarknad

Hat trick i forskningsanslag till smarta elnät: Uppsala Smart Energy Research group (USER) har fått finansiering av Energimyndigheten för tre olika samverkansprojekt inom området efterfrågeflexibilitet.

Kontakt

Cajsa Bartusch

Universitetslektor ,docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
cajsa.bartusch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3025
Mobiltelefon:
070-5274327

Peter Juslin

professor ssk kognitionspsykologi 03 vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
Peter.Juslin[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2503

Isak Öhrlund

Postdoktor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
isak.ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722

Fouad El Gohary

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
fouad.el.gohary[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3781
Mobiltelefon:
072-9999832

Britt Stikvoort

Doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
britt.stikvoort[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2224

Gästdoktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

Vera van Zoest

Postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
vera.van.zoest[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 4035

Nina Fowler

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
nina.fowler[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250317

Eva Svanberg

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
eva.svanberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5498
Mobiltelefon:
073-4697268
Senast uppdaterad: 2021-11-15