Om forskarskolan

Forskarskolan MIT är en tvärvetenskaplig arena för att utforska IT-relaterade fenomen som genomsyrar flera discipliner inom området management och IT.

Forskarskolan omfattar flertalet forsknings- och utbildningsämnen inom området management och IT, exempelivs, ekonomiska informationssystem, företagsekonomi, informatik/informationssystem och medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskarskolan erbjuder doktorandkurser och två årliga konferenser, och ger samverkande lärosäten medel för att finansiera eller associera forskarskolans doktorander.

Forskarskolan har ett alumnnätverk, en handledarpool och en ledningsgrupp med representanter från forskarskolans lärosäten.

Logo. Forskarskolan Management och IT.

Kontakt

Har du frågor rörande forskarskolans konferenser, associering till och finansiering från forskarskolan, eller alumnverskamheten? Kontakta då föreståndare Christina Keller eller biträdande föreståndare Peter Ekman.

Har du frågor rörande forskarskolans ledningsgrupp eller strategi? Kontakta då ordförande Fredrik Nilsson eller vice ordförande Fredrik Tell.

Har du administrativa frågor rörande forskarskolans verksamhet? Kontakta då administratör Golondrian Janke.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin