Forskningsetik

Vetenskaplig oredlighet

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet. I nämnden ingår lagfaren ledamot, lärar- och studentrepresentanter, jurist samt universitetsdirektör.
Nämndens ledamöter
Kontakt: oredlighet@uadm.uu.se

Med oredlighet i forskning avses:

  • Förfalskning
  • Förvanskning
  • Plagiat och
  • Underlåtenhet att inhämta tillstånd eller följa uppställda villkor.

Nämnden har också till uppgift att informera om och på annat sätt motverka oredlighet i forskning.
Nämnden har dock  inte uppgift att ta ställning till forskningens kvalitet.

Så här hanterar Uppsala universitet anmälningar om oredlighet i forskning
(Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommit från och med den 1 februari 2017.)

Etikprövning

Regionala etikprövningsnämnden i UppsalaKontakt

Centrala etikprövningsnämnden

Information om djurförsök i forskning

Relaterad information:

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Codex - webbplats om regler och riktlinjer för forskning