Ärende angående oredlighet i forskning: Studie om fiskars konsumtion av plast

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp.

Den 6 december 2017 fattade Uppsala universitet beslut i ärendet.

Artikel:
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828)

Riktlinjer:
Uppsala universitet har nya riktlinjer för utredning av oredlighet i forskning. (Tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.) Detta ärende hanteras enligt Uppsala universitets tidigare riktlinjer från 2010:
Riktlinjer avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet UFV 2010/664

Detta har hänt:

Relaterade artiklar:

Relaterat:

Kontakt med Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet

Fel i TT-artikel

TT-artikeln publicerad den 7 december 2017 som beskriver universitetets beslut i ett oredlighetsärende innehåller sakfel. Beslutet som nu fattats är det första i ärendet. Alla tidigare rapporter och dokument i ärendet är underlag till beslut.