ArchLab

ArchLab är en nationell infrastruktur för arkeologiska vetenskaper. Miljön skapar en struktur för initiering, stöd och förnyelse av banbrytande forskning om människans långsiktiga förflutna och dess relation till miljö och omvärld. Forskningsinfrastrukturen kommer att leda till genombrott i förståelsen av tidigare mänskliga interaktioner och effekter på landskapet, respons och förändring i relation till klimat- och miljövariationer, förhandling av migration och konflikter.

ArchLab kommer att ta itu med tre stora utmaningar:

  1. investeringar, uppgradering och innovation av laborativa miljöer;
  2. skapa ett sammanhängande program för integrativa plattformar i ny laboratoriekapacitet, kapabel att generera integrerade dataset som kan användas för analys och modellering av massdata
  3. Stöd till olika intressenter inom arkeologi, nationellt och internationellt, och stöd till tvärsektoriella samarbeten, inom kulturarvsförvaltning, naturvård och klimatforskning.

Infrastrukturen förenar 13 laboratorier som koordineras av Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet, tillsammans med labb från Stockholms universitet och Lunds universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

ArchLab:s webbplats

En person i labbmiljö bär skyddskläder, visir och handskar tar prov på en skalle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin