Advanced Gamma Tracking Array (AGATA)

Advanced Gamma Tracking Array (AGATA) är en europeisk germaniumdetektor för kärnstrukturforskning. Den kommer att användas i experiment som använder jonstrålar, för att studera atomkärnors struktur i gränserna för deras stabilitet. Den kommer att vara central i HISPEC-experimentet vid Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR). AGATA är ett mobilt detektorsystem och kommer även att användas vid andra europeiska acceleratorlaboratorier.

Det pågår en utbyggnad av AGATA för att öka dess kapacitet. För närvarande består AGATA av knappt 45 HPGe-kristaller. Den kompletta versionen av spektrometern (AGATA 4π), som väntas vara färdigställd om ett par år, kommer att ha 180 HPGe-kristaller.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Johan Nyberg, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

Advanced Gamma Tracking Array (AGATA) webbplats

Relaterad information

Vetenskaplig artikel i Springer link som beskriver det vetenskapliga programmet för AGATA (på engelska)

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR)

Johan Nyberg

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

Senast uppdaterad: 2022-05-13