Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC)

Datalagringsmaskiner och silhuetter av personer
Foto/Bild: Matton

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) är en sammanslutning av tjugo europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv och en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data. Genom CESSDA-ERIC får forskare tillgång till data från Europas länder och genom organisationens medverkan i globalt datasamarbete får svenska forskare även tillgång till data från ett stort antal länder utanför Europa. Sverige har varit medlem av CESSDA sedan 1981 genom Svensk nationell datatjänst (SND) som är Sveriges tillhandahållare i CESSDA-ERIC.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi - Ångström.

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC):s webbplats (på engelska)

Relaterad information

Om Svensk nationell datatjänst (SND) – Sveriges nod inom CESSDA-ERIC

Kristina Edström

Professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Senast uppdaterad: 2022-05-13