ELIXIR

ELIXIR är en distribuerad europeisk forskningsinfrastruktur för livsvetenskaperna med syfte att långsiktigt tillgängliggöra biologiska data och analysverktyg. ELIXIR har noder i 23 länder och binder samman Europas ledande nationella bioinformatikorganisationer. Verksamheten koordineras från ett centralt nav placerat i Hinxton vid European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) i Storbritannien. ELIXIR samordnar och utvecklar infrastruktur för livsvetenskaperna, tillhandahåller biologiska data, inklusive verktyg för att analysera dessa, resurser för datalagring och beräkning, samt utveckling av metoder och standarder för detta, och relaterad avancerad utbildning. Sverige är en del i ELIXIR genom den svenska noden som utgörs av National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

ELIXIR:s webbplats

Om National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) – Sveriges nod inom ELIXIR

Kontakt vid Uppsala universitet

Bengt Persson, föreståndare vid National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

Illustration av en DNA-kodsekvens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin