The European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Flygfoto över EMBL i Heidelberg.

Vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL) utvecklas kunskapen om det levande genom att studera alla nivåer från molekyler till hela organismer. EMBL, med huvudsäte i Heidelberg, är en infrastruktur med sex anläggningar spridda över Europa:

  • EMBL Heidelberg, Tyskland – elektronmikroskopi och ”omics”-plattformar
  • EMBL-EBI Hinxton, Storbritannien – bioinformatik
  • EMBL Hamburg, Tyskland – infektionsbiologi, strålrör för strukturbiologi
  • EMBL/ESRF Grenoble, Frankrike – strukturbiologi
  • EMBL Rom – epigenetik och neurobiologi
  • EMBL Barcelona – vävnadsbiologi och medicinsk modellering

EMBL driver också ett nordiskt nätverk för molekylärmedicin där en av noderna finns i Umeå (MIMS).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Johan Kreuger, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi.

European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Johan Kreuger

Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Johan Kreuger

E-post:
Johan.Kreuger[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4079
Senast uppdaterad: 2023-04-17