European Plate Observing System (EPOS)

EPOS är en forskningsinfrastruktur för vetenskapliga data och tjänster som rör den fasta Jorden ("allt under våra fötter"). Genom att göra data allmän lättillgängliga på ett enhetligt sätt blir det enkelt att komma åt data från ett flertal länder och discipliner på ett och samma ställe och kombinera dessa data på nya sätt för innovativ forskning, t.ex. genom att använda distribuerade beräkningsresurser för analys och visualisering. Denna forskning kan vara ren nyfikenhetsforskning för att bättre förstå varför Jorden ser ut som den gör. Utöver detta är EPOS viktigt i tillämpat forskning som t.ex. syftar till att försöka förutse kommande jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred. Den information och de verktyg som EPOS kommer att erbjuda kan även utgöra en grund för forskning om naturresurser, såsom malm, grundvatten och olika energiresurser, t.ex. naturgas och geotermisk energi, och även för hur vi ska kunna utvinna dessa med minst negativa påverkan på miljön. EPOS kommer dessutom att bidra till djupare insikter i hur samspelen mellan den fasta jorden, atmosfären och biosfären fungerar, vilket är viktigt inte minst för en bättre förståelse av klimatsystemet och hur följderna av naturkatastrofer kan minimeras.

EPOS består av den internationella forskningsinfrastrukturen “EPOS-ERIC” (en ”European Research Infrastructure Consortium”; www.epos-eu.org), där Sverige är ett av medlemsländerna, samt ”EPOS Sverige” (www.epos-se.se), ett nationellt konsortium som bedriver det svenska deltagande i EPOS-ERIC, dvs. leverans av svenska data till EPOS-ERIC samt uppsökande verksamhet för svenska användare.

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Henning Lorentz, projektkoordinator vid institutionen för geovetenskaper.

Information över EPOS data och tjänster samt relaterade svenska aktiviteter finns på EPOS websida (engelska).

Henning Lorenz

Projektkoordinator vid Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

E-post:
Henning.Lorenz[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2324
Mobiltelefon:
070-1679320
Senast uppdaterad: 2023-04-17