EUROfusion/ITER/JET

ITER är en internationell experimentanläggning för fusionsforskning som byggs i Frankrike, genom ett samarbete mellan 35 länder. Vid ITER byggs världens största Tokamak, ett fusionsexperiment som bygger på principen med magnetisk inneslutning. ITER har utformats för att bevisa genomförbarheten av fusion som en storskalig och koldioxidfri energikälla baserad på samma princip som driver vår sol och stjärnor. Infrastrukturen sporrar högkvalitativ forskning inom områden som plasmadiagnostik, materialutveckling, analys av de komponenter som ska motstå plasman, plasmakontroll och integrerad modellering.

EUROfusion är ett europeiskt konsortium för fusionsforskning och genom Sveriges medlemskap får svenska forskare tillgång till Europas viktigaste fusionsanläggningar, till exempel JET.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Göran Ericsson, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

EUROfusion:s webbplats

ITER:s webbplats

Göran Ericsson

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Senast uppdaterad: 2022-05-13