European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC)

Forskare i labbmiljö fyller ett provrör

European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC) är en europeisk forskningsinfrastruktur som syftar till att påskynda utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar, diagnostiska verktyg och andra medicinska produkter. EATRIS-ERIC består av ett konsortium av 14 medlemsländer med över 100 akademiska centrum i Europa där Sverige ingår som nod genom European Infrastructure for Translational Medicine Sverige (Eatris Sverige) sedan 2015. 

EATRIS-ERIC har tillgänglig forskningsinfrastruktur och expertis inom fem fokusområden – biomarkörer, cell- och genterapi, medicinsk avbildning, små molekyler och vaccin. EATRIS-ERIC erbjuder matchning av forskare, läkemedelsindustri och akademiska forskningscentrum för att stödja interdisciplinära samarbeten inom medicinsk forskning. EATRIS-ERIC kan även erbjuda stöd av ett multidisciplinärt team igenom utvecklingsprocessen från proof-of-concept till kliniska försök, mentorprogram, utbildningar samt ansökningsstöd till forskare.  

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet är Pontus Aspenström, föreståndare för den nationella forskningsinfrastrukturen Eatris Sverige och Ulrika Bäckman, koordinator för Eatris Sverige

European infrastructure for translational medicine (EATRIS-ERIC):s webbplats

Relaterad information

Om European infrastructure for translational medicine Sverige (Eatris Sverige) – Sveriges nod inom EATRIS-ERIC

Pontus Aspenström

Forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Lena Claesson Welsh

Senast uppdaterad: 2022-05-13