European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC)

Gamla böcker och en surfplatta i en bokhylla

European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC) är en europeisk distribuerad e-infrastruktur för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap baserad på ett nätverk av nationella noder som erbjuder språkdata, språkteknologisk databearbetning och expertis till forskarsamhället. Sverige har varit en del av CLARIN-ERIC sedan 2014 genom den svenska noden Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Joakim Nivre, professor vid institutionen för lingvistik och filologi.

European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC):s webbplats

Relaterad information

Om Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN) – Sveriges nod inom CLARIN-ERIC

Joakim Nivre

Professor i datorlingvistik 08 vid Institutionen för lingvistik och filologi

Senast uppdaterad: 2022-05-13