European Southern Observatory (ESO)/ Extremely Large Telescope (ELT)

European Southern Observatory (ESO) är en konventionsbunden internationell organisation för astronomisk forskning där Sverige har varit med sedan grundandet 1962. Idag består den av 16 medlemsländer. ESO:s högkvarter ligger i Tyskland, men observatorierna La Silla-Paranal och ALMA finns i Chile, där även det nya teleskopet Extremely Large Telescope (ELT) är under uppbyggnad. ELT kommer att bli världens största optiska/infraröda teleskop, med en spegeldiameter på 39 meter och 13 gånger högre ljusinsamlingskapacitet än de i dagsläget största optiska teleskopen. Svenska forskare är i dagsläget involverade i två av de fem instrument som kommer att finnas under den första fasen av ELT: MOSAIC och ANDES. 

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Nikolai Piskunov, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

European Southern Observatory (ESO): s webbplats

Extremely Large Telescope (ELT): s webbplats
 

Nikolai Piskunov

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

Senast uppdaterad: 2022-05-13