European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) är Europas största synkrotronljusanläggning med placering i Grenoble, Frankrike, med 22 europeiska länder som medlemmar. Sverige är medlem via Nordsync, en nordisk sammanslutning initierad av Nordforsk. ESRF-ringen har sin styrka inom hårdröntgenområdet, och har nyligen genomgått en omfattande uppgradering till en så kallad fjärde generationens synkrotronljuskälla. De allra flesta synkrotronljusbaserade metoder finns tillgängliga vid ESRF. Svenska forskare använder ESRF bland annat för strukturbiologiska undersökningar, för bestämning av atom- och elektronstruktur hos material i standardtillstånd samt under höga tryck och/eller höga temperaturer, undersökningar av metaller i biologiska system, bestämning av reaktionsdynamik hos katalytiska system, samt för tredimensionell avbildning av till exempel fossila djur och växter (tomografi). 

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Vid Uppsala universitet finns Centrum för fotonvetenskap som verkar för samarbete i utveckling och användandet, inom samtliga av universitetets forskningsområden, av fotonvetenskap.

Kontaktperson vid Uppsala universitets är Olle Björneholm, professor vid institutionen för fysik och astronomi

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF):s webbplats

Relaterad information

Centrum för fotonvetenskaps webbplats

Senast uppdaterad: 2022-05-13