European X-ray Free Electron Laser (EU-XFEL)

Frielektronlaser

European X-ray Free Electron Laser (EU-XFEL) är en frielektronlaseranläggning i anslutning till forskningscentret DESY i Hamburg. Sverige är sedan 2009 medlem i det tyska bolaget XFEL GmbH som ansvarar för uppbyggnad och drift av anläggningen. De första experimentstationerna vid EU- XFEL togs i bruk 2017, och uppbyggnaden kommer att fortsätta under kommande år för att anläggningen ska nå sin fulla potential.

Anläggningen öppnar upp nya möjligheter för forskning inom materialvetenskap, strukturbiologi och femtosekundskemi. Flera svenska forskningsgrupper är aktiva i konstruktionen av EU-XFEL.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Jan-Erik Rubensson, professor vid institutionen för fysik och astronomi

European X-ray Free Electron Laser (EU-XFEL):s webbplats

Senast uppdaterad: 2022-05-13