Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR)

Facility for Antiproton and Ion Research

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) är en acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik. Anläggningen är under uppbyggnad i anslutning till forskningsanläggningen GSI i Darmstadt i Tyskland. FAIR konstrueras inom ramen för en internationell konvention som Sverige undertecknade 2010. Svenska forskare och Uppsala universitet deltar i uppbyggnaden av anläggningen samt är aktiva i tre av de kollaborationer som utvecklar och konstruerar experimenten vid FAIR: SPARC@APPA, AGATA@NUSTAR och PANDA.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Karin Schönning, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR):s webbplats

Karin Schönning

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

Senast uppdaterad: 2022-05-13