Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Skog med mossbeklädd mark och stora svampar
 Foto: Cajsa Lithell

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) är en internationell forskningsinfrastruktur med syfte att tillgängliggöra data om biodiversitet. Hundratals miljoner observationer och registreringar – allt från museikollektioner till observationer från privatpersoner – samlas i standardiserade format i en central databas och görs fritt tillgängliga för såväl vetenskap som allmänhet. Sverige deltar aktivt genom noden Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) som Naturhistoriska riksmuseet är värd för.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitets är Anna Rosling, universitetslektor vid institutionen för ekologi och genetik. 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF):s webbplats

Relaterad information

Om Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) – Sveriges nod inom GBIF

Anna Rosling

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

Senast uppdaterad: 2022-05-13