IceCube Neutrino Observatory

IceCube Neutrino Observatory
 Foto: Erik Beiser, IceCube/NSF

IceCube Neutrino Observatory är världens ledande neutrinoteleskop och består av ljuskänsliga detektorer placerade inuti ett kubikkilometerstort område djupt under sydpolens is. Teleskopet startades av fyra länder, däribland Sverige, och idag deltar 12 länder i projektet. En uppgradering av IceCube är planerad i syfte att öka riktningsupplösningen för detektion av högenergiska neutriner och för att mäta signaler från ultrahögenergetiska neutriner.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Olga Botner, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

IceCube Neutrino Observatory:s webbplats

Olga Botner

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

Senast uppdaterad: 2022-05-13