Integrated Ocean Drilling Programme (IODP)

Havsbotten med koraller och stenar och solljus som skiner ner genom havsytan
Foto/Bild: Matton

Integrated Ocean Drilling Programme (IODP) är ett internationellt borrkonsortium som Sverige deltar i. IODP är ett internationellt djuphavsborrningsprogram som utforskar jordens historia och dynamik med hjälp av havsgående forskningsplattformar för att återställa data som registrerats i havsbottens sediment och stenar och för att övervaka havsbottenmiljöer.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Jorijntje Henderiks, professor vid institutionen för geovetenskaper.

Integrated Ocean Drilling Programme (IODP):s webbplats

Jorijntje Henderiks

Professor vid Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi

Senast uppdaterad: 2022-05-13