International Continental Scientific Drilling Program (ICDP)

Stenvägg med lodräta borrhål i genomskäring
Foto/Bild: Matton

International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) är ett internationellt borrkonsortium som Sverige deltar i. ICDP är ett internationellt program för landbaserad djupborrning som utforskar strukturer, processer i berggrunden och den geologiska utvecklingen av vår planet, frågor som är direkt kopplade till teman av samhällelig relevans, såsom hållbara geokällor, klimat och naturliga faror.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Christopher Juhlin, professor vid institutionen för geovetenskaper.

International Continental Scientific Drilling Program (ICDP):s webbplats

Henning Lorenz

Projektkoordinator vid Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

Senast uppdaterad: 2023-04-17