Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) är en europeisk e-infrastruktur som erbjuder högpresterande beräknings- och datahanteringsresurser (HPC) och tjänster. PRACE består av 25 medlemsländer och är organiserad som en internationell ideell förening med säte i Bryssel. Sveriges medlemskap i PRACE innebär att svenska forskare har möjlighet att ansöka om åtkomst till de ingående beräkningsresurserna. PRACE tillhandahåller en supporttjänst som hjälper forskargrupper med att använda de massivt parallella PRACE-datorerna.Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) utgör den svenska noden i PRACE.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Hans Karlsson, professor vid institutionen för informationsteknologi.

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE):s webbplats

Relaterad Information

Om Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) – Sveriges nod inom  PRACE

Senast uppdaterad: 2022-05-13