National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Illustration av en DNA-kodsekvens
Foto/Bild: Matton

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) är en nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna som utgör bioinformatikplattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och erbjuder bioinformatikexpertis inom storskalig omik-dataanalys, dataintegrering, datahantering enligt FAIR, datapublicering för open science, systemutveckling och AI, bildinformatik, samt avancerad bioinformatikutbildning.

Uppsala universitet är värd för NBIS och övriga medverkande lärosäten/organisation är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. NBIS är svensk nod i den internationella forskningsinfrastrukturen ELIXIR.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Bengt Persson, föreståndare vid National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

National Bioinfomatics Infrastructure (NBIS):s webbplats

Relaterad information

Science for Life Laboratory (SciLifeLab):s webbsida om NBIS

ELIXIR – internationell forskningsinfrastruktur där NBIS ingår


 

Bengt Persson

Föreståndare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, NBIS - National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Senast uppdaterad: 2022-08-31