SuperADAM

SuperADAM är en neutronreflektometer som drivs som en nationell forskningsinfrastruktur vid den europeiska neutronforskningsanläggningen Institut Laue-Langevin (ILL). SuperADAM kan användas för att undersöka genomsnittlig planstruktur i tunna filmer på en nivå som ligger mellan några få nanometer till hundratals nanometer och för att visa djupdistributionen av lätta grundämnen i tunna filmer, polymergränsytor och solida/flytande gränsytor, och den magnetiska strukturen i tunna filmer.

Uppsala universitet är värd för SuperADAM och övriga medverkande lärosäten är Linköpings universitet och Lunds universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Björgvin Hjörvarsson, föreståndare för SuperADAM. 

Om SuperADAM på institutionen för fysik och astronomis webbplats (på engelska)

Relaterad information

Om SuperADAM på Institut Laue-Langevin (ILL):s webbplats (på engelska)

Institut Laue-Langevin (ILL) – internationell forskningsinfrastruktur där SuperADAM ingår.

Björgvin Hjörvarsson

Professor i fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

Senast uppdaterad: 2022-05-12