Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Lagringsmaskiner för forskningsdata

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller resurser för storskaliga beräkning (HPC) och lagring, samt avancerat användarstöd för akademisk forskning i Sverige. SNIC stödjer svensk forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga discipliner som har behov av SNIC:s resurser. För storskalig analys av känsliga data erbjuder SNIC den särskilt avsedda resursen SNIC-Sens. SNIC sköter det svenska bidraget till CERN:s beräkningsinfrastruktur WLCG (The Worldwide LHC Computing Grid).

Uppsala universitet är värd för SNIC och övriga medverkande lärosäten är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Hans Karlsson, föreståndare för SNIC.

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC):s webbplats

Relaterad information

Nordic e-Infrastructure collaboration (NeIC) – internationell forskningsinfrastruktur där SNIC ingår.

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) – internationell forskningsinfrastruktur där SNIC ingår.

Senast uppdaterad: 2022-05-12