Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI)

Skog med mossbeklädd mark och stora svampar
 Foto:Cajsa Lithell

Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) är en nationell forskningsinfrastruktur med syfte att göra data om biologisk mångfald mer tillgängliga. SBDI tillhandahåller data- och analystjänster för att modellera och analysera ekosystemprocesser på lokal, regional och global nivå. Uppsala universitet bidrar till utvecklandet av en molekylär modul för att studier baserat på eDNA ska kunna visualiseras i den nationella portalen BioAtlas och Evolutionsmuseet bidrar med taxonomisk kompetens.SBDI är Sveriges nod i Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

Naturhistoriska riksmuseet är värd för SBDI och övriga medverkande lärosäten/organisationer är Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Sveriges Meteorologiska & Hydrologiska Institut, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Anna Rosling, universitetslektor vid institutionen för ekologi och genetik.

Naturhistoriska riksmuseets webbsida om Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI)

Biodiversity Atlas Swedens webbsida om Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) (på engelska)

Relaterad information

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – internationell forskningsinfrastruktur där SBDI ingår

Anna Rosling

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

Senast uppdaterad: 2022-05-13