Svensk nationell datatjänst (SND)

Illustration av datorkod på en skärm
Foto/Bild: Matton

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur som syftar till att möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga discipliner. SND har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata.

Göteborgs universitet är värd för SND och närmre 40 lärosäten/organisationer, däribland Uppsala universitet, medverkar. SND är Sveriges nod i Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). 

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi - Ångström.  

Svensk nationell datatjänst (SND):s webbplats

Relaterad information

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) – internationell forskningsinfrastruktur där SND ingår.

Kristina Edström

Professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Senast uppdaterad: 2022-05-13