Nationella språkbanken och Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN)

Nationella språkbanken är en nationell forskningsinfrastruktur inom e-vetenskap som ger tillgång till både digital språkdata och avancerade verktyg för arbete med språkdata. Forskning som bedrivs med hjälp av infrastrukturen är exempelvis inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Common Language Resources and Technology Infrastructure (Swe-CLARIN) ingår i den nationella språkbanken och utgör den svenska noden i den europeiska forskningsinfrastrukturen European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC). Den centrala uppgiften är att tillhandahålla språkteknologiska verktyg och material, som textsamlingar, korpusar, lexikon och ljudinspelningar. Resurserna utvecklas för både svenskan och de officiella minoritetsspråken.

Göteborgs universitet är värd för den nationella språkbanken samt Swe-CLARIN och övriga medverkande lärosäten/organisationer är Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Riksarkivet, Institutet för språk och folkminne och Kungliga biblioteket.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Nationella språkbankens webbplats

Common Language Resources and Technology Infrastructure(Swe-CLARIN):s webbplats

European Research Infrastructure for Language Resources and Technology (CLARIN-ERIC) – internationell forskningsinfrastruktur där Swe-CLARIN ingår

Kontakt

Joakim Nivre, professor vid institutionen för lingvistik och filologi.

Surfplatta och gamla böcker i en bokhylla.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin