Forskning

Uppsala universitets inspel

"Uppsala universitet har ambitionen att befästa och stärka sin ställning i den exklusiva gruppen av globalt ledande lärosäten. En sådan utveckling kräver både spelregler och ett finansieringssystem som ger handlingsutrymme och rådighet i strategiska frågor."

Uppsala universitets inspel till regeringen inför den kommande forskningspropositionen (oktober 2015):

Ladda ned hela dokumentet som pdf

Forskningsstrategiska överväganden

Uppsala universitets roll i Sverige och världen 
Forskningsstrategiska överväganden placeras i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Tio rekommendationer till regeringen
Åtgärder för att stärka det svenska forskningssystemet.

Prioriterade forskningssatsningar vid Uppsala universitet  (okt 2015)
Forskningsområden där Uppsala universitet ser fortsatta och nya satsningar som särskilt angelägna.

Relaterat:

Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020 (okt 2016)