Forskningsutmaningar

Uppsala universitet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid. Med stark grundforskning som kompletteras med utmaningsdriven, gränsöverskridande och mångvetenskaplig forskning med samhället i fokus kan universitetet bidra till en lösning av de globala samhällsutmaningarna.

Här presenterar vi några av de forskningsutmaningar som universitetet särskilt vill lyfta fram.

Senast uppdaterad: 2022-10-14