Energieffektivisering

Inom Uppsala universitet bedrivs olika typer av forskning inom energieffektivisering. Man forskar bland annat om hur vi kan bygga våra bostäder mer energieffektivt och om smarta material som på olika sätt minskar energianvändningen. Ett exempel är hur minskad friktion genom bränsletillsatser kan minska energiförluster i motorer. Ett annat exempel är hur helt nya magnetokaloriska material kan användas för mer energisnål kylteknik, eller hur kromogena material kan användas för att reglera ljusinsläpp i fönster. 

Om energieffektivisering i bostäder, byggd miljö, transporter och industri på institutionen för samhällsbyggnad och industriell tekniks webbplats

Om tribologi – minskad friktion på institutionen för materialvetenskaps webbplats 

Om energieffektivisering och miljötillämpningar på institutionen för materialvetenskaps webbplats

Om material för effektiv kylning på institutionen för fysik och astronomis webbplats (på engelska)

Illustration av energikurvor i grönt,gult och rött
Senast uppdaterad: 2022-01-27