Negativa utsläpp

Med negativa utsläpp menas metoder för att samla upp växthusgaser som finns i atmosfären och därefter transportera och lagra dessa. Den engelska benämning som används om negativa utsläpp är CCS – carbon capture and storage. Uppsala universitets forskning kring CCS rör bland annat metoder och modeller för hur koldioxid som ska lagras i berggrunden sprids och hur detta kan övervakas. Det forskas också om hur koldioxid som finns i luften kan omvandlas till olika bränslen. Den kemiska reaktionen kan till exempel drivas direkt av solenergi och området kallas då solarfuels.

Om lagring av koldioxid på institutionen för geovetenskapers webbplats (på engelska)

The Swedish Consortium for Artificial Photosynthesis webbplats (på engelska)

Om forskningsprojektet Photo-adsorption of CO2 on metal oxides: Synthetic route for direct air capture of CO2 (på engelska)

Illustration av hur man kan samla upp växthusgaser och transportera och lagra dem
Senast uppdaterad: 2022-01-27