Horet i Hälsta

Omslaget till boken Horet i Hälsta

Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström, Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet, Natur och Kultur, 2018.

År 1685 ställdes Anna Persdotter från den lilla byn Hälsta i Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta livet av sin man. Under den rättsprocess som följde uppkom också beskyllningar om stöld, misshandel och otrohet. Vem hade lagt arsenik i husbondens ölstop? Varför? Vem var det egentligen som bestämde i hushållet? Och vem hade haft sex med vem?

Horet i Hälsta skildrar ett mer än 300 år gammalt autentiskt rättsfall. Med stort kunnande levandegör författarna sina huvudpersoner och sätter in händelserna i ett historiskt sammanhang. Det blir en berättelse om människorna och livet i Hälsta men också om ett stormaktstida Sverige då ordningen i hushållet vilade på Guds bud, där sex och samlevnad inte var privatsaker och där äktenskaplig otrohet – hor – var belagt med dödsstraff.

Nedan har vi samlat en del av de dokument som ligger till grund för berättelsen.

Var ligger Hälsta?

Källor till Horet i Hälsta

Dokumenten är renskrivna och stavningen är moderniserad.

Protokoll från Snevringe häradsrätt

Handlingar från domkapitlet i Västerås

Länkar till kyrkböcker i digitala forskarsalen

En sida ur Snevringe häradsrätts dombok från det extraordinarie tinget 1685.

Om boken i media

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin