Resultat och delprojekt

Här är resultat och beskrivningar från fyra olika delprojekt som alla utgör en del av forskningsprojektet Gender and Work. Det handlar om hur män och kvinnor försörjt sig under olika perioder i olika delar av det svenska riket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin