Jezzica Israelsson disputerar den 31 maj

Jezzica Israelsson signerar sin avhandling under spikningsmottagningen.

Nyligen spikade Jezzica Israelsson sin avhandling Making themselves heard. Women’s and men’s voice through the regional petitioning process in Sweden, 1758–1880.

Ladda ned avhandlingen från Diva-portalen.

Disputationen äger rum fredagen 31 maj kl. 9.15-12.00 i Geijersalen, Campus Engelska Parken, Uppsala universitet. Disputationen kommer att ske på svenska. Välkommen!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin