Forskning

Infrastruktur

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands.

Nationella och internationella infrastrukturer som får stöd av Vetenskapsrådet och där Uppsala universitet är värd:

Nationella:

Internationella:

Andra infrastukturer av strategisk betydelse:

  • Uppsala universitets forskare är stora användare vid Max IV och bidrar aktivt till uppbyggnaden av ESS – inte minst genom ledande kompetens inom konstruktions- och verkstadsområdet.
  • SciLifeLab med en lång rad experimentella faciliteter till stöd för molekylärt inriktad forskning inom hälsa och miljövetenskaper.
  • Uppsala Conflict Data Program – informationsresurs för data kring konflikter i hela världen.
  • Universitetsbiblioteket – en universitetsgemensam publikationsinfrastruktur för forskning och högre utbildning.
  • Uppsala Clinical Research Center (UCR) – infrastruktur för klinisk forskning med kompetens för alla steg i kliniska studier, hälsoregister och biobanker.

Strategiska forskningsområden vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har erhållit särskilda medel för att bygga upp strategiska forskningsområden med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.