Institutets verksamhet

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark praktisk inriktning.

IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet.

 

Institutets verksamhet

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark praktisk inriktning.

IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet.

 

IFF- logga

Aktuella arrangemang

Kalendarium

Aktuell litteratur

Avtackning

Bengt Kjellson och Erika P Björkdahl

Avtackning av Erika P Björkdahl ochBengt Kjellson på IFF:s styrelsemöteden 25 januari. Foto: Kåre Eriksson

Professor Erika P Björkdahl, föreståndare för IFF sedan nio år tillbaka, lämnar sitt uppdrag och efterträds av jur. dr Marc Landeman. Samtidigt avgår Bengt Kjellson, fd. generaldirektör för Lantmäteriet, efter drygt 18 år som styrelseordförande för IFF. Ny styrelseordförande blir advokat Tomas Johansson, Mannheimer Swartling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin