Integritetspolicy

På IFF värnar vi om Er personliga integritet och det är viktigt att Ni känner Er trygga med hur era personuppgifter behandlas av institutet. Denna policy beskriver varför och hur personuppgifter behandlas och hur informationen om er skyddas.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

IFF samlar in personuppgifter om Er i huvudsak när Ni:

  • Anmäler Er som prenumerant på våra nyhetsbrev och programutskick.
  • Anmäler Er till något av våra evenemang som deltagare eller talare.

Uppgifter vi samlar in är grundläggande information om Er såsom namn och kontaktuppgifter samt, i vissa fall, information om Ert arbete såsom Er arbetsgivare, Er position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från Er, Er arbetsgivare eller från offentligt tillgängliga källor.

Vid deltagande vid våra seminarier och andra arrangemang förekommer det att vi fotograferar. Det medför att Ni kan förekomma på fotografier som kan komma att publiceras. IFF meddelar alltid i förväg om sådan fotografering kommer att ske. Vi kommer inte att publicera bilder som Ni har en framträdande roll i utan Ert samtycke.

Varför Era personuppgifter behandlas

IFF behandlar personuppgifter i huvudsak för:

  • Utskick av nyhetsbrev och information angående vår verksamhet, kommande seminarier, symposier och andra arrangemang.
  • Tillhandahållande och administration av seminarier, symposier och andra arrangemang.

Vilka som behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter behandlas av behörig personal på IFF. Vi lämnar inte information vidare till andra utan för institutionen.

Hur länge uppgifterna sparas

IFF sparar personuppgifter så länge de behövs för ändamålet de samlats in för. Det innebär att vi behåller Era uppgifter så länge som Ni står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge det behövs för att administrera de aktiviteter Ni deltagit i.

Rättigheter

Ni har rätt att få ta del av personuppgifter vi har om Er. Om Ni anser att uppgifterna är felaktiga kan Ni begära att de rättas. Ni kan även kräva att få bli bortplockad från IFF:s register och avsäga dig information från oss.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss på IFF@jur.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin