Remissytranden från IFF

IFF svarar regelmässigt på fastighetsrättsliga remisser. Nedan finns ett urval av remisser där IFF haft principiella synpunkter på givna förslag.

​Remisser från år 2021

​Remisser mellan årtalen 2000-2017​

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin