Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön verkar institutet för att främja forskning och forskningssamarbeten mellan rättsvetenskapen och andra vetenskapliga discipliner.

En annan central del i institutets verksamhet är samverkan med myndigheter och med civilsamhället. Verksamheten riktar sig därmed till både forskare inom alla vetenskapliga discipliner samt till anställda vid myndigheter, företrädare för intresseorganisationer och anställda inom utbildningsområdet.

Nyheter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin