Alfred Nobel hedersdoktor vid Uppsala universitet

Alfred Nobel

1893 firade universitetet 300-årsminnet av sitt återupprättande i samband med Uppsala möte. I samband med firandet utnämndes Alfred Nobel till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Jubelfesten blev en angelägenhet för hela Uppsala och staden var dekorerad med allehanda utsmyckningar, däribland triumfbågar av granris och illuminationer. Alfred Nobel var en av filosofiska fakultetens hedersdoktorer men han promoverades i sin frånvaro och fick därför aldrig uppleva de festliga anordningarna eller promotionsmiddagen, som då hölls på Hotell Gillet.

Det band som knöts till Alfred Nobel hösten 1893 lever dock kvar än i dag genom de årliga Nobelföreläsningarna i Uppsala.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin